"La Justicia no existe por la naturaleza, existe por la Ley"

16 de juliol 2009

És el moment de Jordi Serra

Zona per on passara la B-500

En això sembla que tots els badalonins estem d'acord. L'autopista que divideix en dos la nostra ciutat ha de ser modificada tal com Barcelona ho ha fet, incorporant-la a l'estructura viaria pròpia i permeten una permeabilitat avui impossible entre els barris de la Badalona de baix i la de dalt.

Quaranta anys són un pagament suficient. Ara és el moment de que la gran Barcelona comenci a pagar els deutes històrics que hem hagut d'empassar-nos una vegada rere l'altra. La C-31 n'és un exemple. L'ajuntament ja va aprovar l'any passat una moció per demanar a la Generalitat que inclogués al pla territorial metropolità de Barcelona el projecte de transformació de l'autopista C-31 en via urbana. Al darrer ple municipal l'ajuntament ha tornat a aprovar una altra moció idèntica que, amb tota probabilitat tindrà el mateix èxit que l'anterior. Cap. Ja sabem com són de ferms els compromisos de la Generalitat amb els badalonins, recordem que encara no s'ha acabat els laterals de l'autopista promesos un munt de cops des de temps immemorials i incomplerts els mateixos cops. El nostre alcalde, segons deia El Punt asegura que “no es pot afrontar cap transformació de la C-31 mentre no s'enllesteixi el tram del lateral que resta pendent, a la banda de muntanya i a l'altura de Sant Crist”. O sigui, que ni ell s'ho creu, això de la transformació de l'autopista.

El pla territorial en projecte l'única cosa que diu sobre la C-31 és que és una autopista. No parla de via urbana, la qual cosa ja ens indica que no es pensa a atendre les peticions dels representants polítics badalonins. El pitjor de tot és que aquest plans tenen una projecció de vàries dècades a l'hora de establir les infraestructures viàries, així és que millor ens l'anem posant bonica per que l'haurem de contemplar molts i molts anys encara.

Surt ara un nou regalet pels badalonins. La nova carretera B-500 que travessaria la muntanya fins el Vallès, que porta també una pila d'anys en estudi i que ens facilitaria molt els desplaçaments actualment dificultosos per la Conreria, resulta que ens la faran aviat (o no, ja ho veurem) però amb la particularitat de que haurem de pagar peatge per utilitzar-la. Home, no parem de sentir que a arreu de l'Estat la majoria d'autovies són de franc i que a Catalunya ens toca pagar sempre, cosa que és en gran part, cert. I que s'utilitza per manifestar el poc que ens estima Espanya. Sobretot els partits nacionals. No fa gaire ERC organitzava pitades sonores al peatje de Montcada per demanar la supressió dels peatges i la recuperació de la resta de concessions. Que està passant ara? On són les promeses electoral? O és que els badalonins som diferents?

Si llegim el Decret 103/2009, de 30 de juny, pel qual s'amplia l'encàrrec de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima, la cosa queda meridianament clara: PAGUEM SEGUR.

2.2 Règim de tarifes per la utilització del servei i les seves instal·lacions.

TABASA podrà percebre dels usuaris, per la utilització de les instal·lacions viàries de la B-500, les tarifes corresponents, d'acord amb el sistema i els imports establerts en el Pla econòmic i financer.

TABASA amb un mes mínim d'anticipació a la data de la posada en servei d'aquesta via presentarà davant de la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes la sol·licitud inicial d'aprovació i actualització de les tarifes indicades, en la qual es considerarà la variació d'IPC, la diferència entre l'IPC utilitzat com a previsió en el Pla econòmic i financer i l'IPC real. Verificada aquesta sol·licitud per la Secretaria de la Delegació, el conseller de Política Territorial i Obres públiques procedirà a la seva aprovació.

Pel que respecta al traçat d'aquesta via sembla segons diuen, que la de que passi per Tiana és l'opció amb més punts i la faria passar entre el Mas Ram a Badalona i el de les Costes, a Tiana. L'altra opció perfila el vial per la vall de Pomar fins a l'hospital de Can Ruti on seria ja subterrània. Aquesta segona opció planteja l'inconvenient de que Badalona perdria un troç més dels pocs espais naturals que encara ens queden.

En resum i com diu al seu bloc l'Andreu Más, li ha arribat el moment al nostre estimat alcalde de demostrar que és capaç de ser un lider i encapçalar amb tota la força de la nostra societat un moviment ciutadà que inclogui tots el moviment associatiu, els partits polítics i els ciutadans en su globalitat que exigeixi a la Generalitat un tracte just i responsable amb Badalona. Per que tan sols manca la voluntat de fer-ho i nosaltres la tenim com a ciutat.

També toca a tots els partits sumar esforços en una tasca que ha de ser comuna i per sobre de lleialtats i disciplines degudes a altres encara que si juguin en l'aposta el coll. També caldrà que deixin de mirar enrere i de dir si tu vas dir o si l'altre va dir. És el moment de demostrar, al menys aquesta vegada, si estan per la ciutat o per altres interessos més personals.

Deia també l'Andreu una frase clau: Ara és el moment perquè Jordi Serra demostri la seva capacitat d'influència dins del PSC. I la seva capacitat de liderar els desitjos i necessitats de la societat badalonina, afegim nosaltres.

Aportacions de blocaires badalonins

Aportacions de Ferran Falcó
Aportació de J.albaladejo

1 comentarios:

Anònim ha dit...

Si algu veu en Jordi Serra capacitat de lideratge li recomano que visiti l'oculista.
Si algu veu en Jordi serra capacitat d'influencia al PSC li recomano s'informi de la realitat.
Si algu veu en Jordi serra capacitat per afrontar els canvis a la B500 i C31 li recomano que mediti quins son els seus interessos primers.
Una aposta: que tindrà més interès per construir el camp de futbol de Casquete que li asseguri la reelecció o els canvis a les infraestructures viaries?