"La Justicia no existe por la naturaleza, existe por la Ley"

23 de maig 2009

Instaurar zones verdes?


Darrerament des d'alguns àmbits es pretén obrir el debat sobre l'aparcament a la via pública mitjançant la instauració de zones blaves i zones verdes.

Tots els carrers són plens de cotxes, és veritat. Són els nostres temps. El cotxe ha estat un element important de desenvolupament del país però ara són masses i ho omplen tot,és difícil trobar aparcament i de vegades representen molts minuts localitzar un espai. La majoria de les vegades lluny de casa. El problema ho tenim tots els veïns vivint on visquem. La zona verda amb preu reduït pels veïns que alguns comencen a plantejar, realment que soluciona a una ciutat com la nostra?

A barris de cases baixes on els conductors per metre quadrat seran pocs les possibilitats de trobar un aparcament verd a prop de casa serà segurament alta. Però que passa als barris amb blocs de deu o dotze pisos d'alçada? Hauríem de posar també zona verda? Quines possibilitats tindrien d'aparcar prop de casa aquests? Exactament la mateixa que la que tenen ara. Que em guanyat en aquest cas a part de privatitzar els carrers en benefici -teòric- dels veïns? Jo, reconec que no el se veure.

D'altra banda fer zona verda als barris no massificats con dalt la vila, p.e, sols seria en benefici dels veïns residents en discriminació fragant amb els dels altres barris confrontants on no es podria habilitar la zona verda i que els primers podrien utilitzar igualment.

Jo apostaria per la construcció d'aparcaments públics i privats a carrers i places, de concessió o de lloguer facilitant al màxim l'adquisició i desgravant-la reduint l'impost municipal de vehicles. D'aquesta manera es facilitaria l'alliberament d'espais públics avui ocupats pels vehicles i guanyaríem a més en infraestructures. Hem de fer el carrer dels ciutadans i no dels vehicles. El pagament o la gratuïtat no soluciona el problema de fons.
Tots els veïns volem aparcar a la mateixa porta de casa. Parlem de com solucionar-lo buscant el desenvolupament harmonic de la nostra ciutat en benefici de tots i sense penalitzar la necessitat.

PD: Per cert ,percep una tendència a parlar i discutir de problemes de barris -la Badalona central- on probablement són residents alguns dels blocaires que opinen i que ho volen extrapolar a la resta de barris on els problemes són substancialment diferents. Alguns s'haurien de passejar i interessar-se força més per la realitat de “extrarradi”.